NGA KUVENDI ZGJEDHOR I SHB SHARRI

Më 19 janar 2019 SHB Sharri në Kuvendin Zgjedhor të saj zgjodhi kryesinë e re.

Me shumicë votash kryetar u zgjodh Sadik Shporta, ndërsa nënkryetar Osman Uka.

Anëtarë të kryesisë u zgjodhën: Kujtim Shala, Alisa Hasani, Deni Hameli, Zylfikar Fusha, Zeqije Grazhda, Fahmija Drda, Shemsedin Gashi dhe Musli Mehmeti.