Pagesa e anëtarësisë për vitin 2018

Të nderuar anëtarë dhe simpatizantë të SHB Sharrit, ju njoftojmë se ka filluar pagesa e anëtarësisë për vitin 2018.

Duke ditur se funksionimi i SHB Sharrit varet nga anëtarësia, ju lutemi që sa më parë të jepni kontributin tuaj për zhvillimin e aktiviteteve.

Pagesa bëhet në bankën NLB Prishtina, në xhirollogarinë: 1705-0010-111069-65 NLB-PRISHTINA, pagesa 10€ (dhjetë euro) për anëtarësinë 2018.

Me respekt,

Kreysia e SHB Sharri.